De REM-slaap

De ontdekking van de REM-slaap verbaasde de onderzoekers geweldig en ze heeft voor veel aandacht voor dit fenomeen gezorgd. Juist gedurende de REM-slaap blijken we te dromen. Hier kwam men achter door mensen tijdens de REM-slaap te wekken; veel vaker dan wanneer ze gedurende de niet REM-slaap gewekt werden, vertelden ze dat ze op dat moment net droomden.

Opvallend is dat er aan het eind van de REMslaap sprake is van toegenomen lichamelijke activiteit. Er is spontane zenuwactiviteit en de bloedtoevoer naar de hersenen neemt met 40% toe. Men is soms uitgesproken onrustig en gedurende de REM-slaap hebben volwassen mannen, maar ook jongens dikwijls een erectie. Het zal duidelijk zijn dat menigeen op de REM-slaap zijn creativiteit heeft losgelaten en er interpretaties aan heeft willen verbinden. juist tijdens de REM-slaap zouden we bijvoorbeeld uitrusten, omdat dan emotionele gebeurtenissen van de vorige dag in dromen verwerkt worden. Zoiets is natuurlijk niet aan te tonen en het blijft bij veronderstellingen. De REM-slaap is vanzelfsprekend met het onderbewuste in verband gebracht, maar meer dan in verband brengen kan niet. Bovendien blijken mensen ook gedurende de niet-REM-slaap wel eens te dromen.

Betekenis van REM slaap onduidelijk

Nog steeds is niet duidelijk wat de betekenis van de REM slaap is. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat de REM-slaap een van de belangrijkste fasen van de slaap was, maar het is vooral de belangrijkste fase voor de slaaponderzoekers gebleken. De REM-slaap komt weer aan de orde wanneer we de slaapmiddelen bespreken, want deze blijken nu juist de REM-slaap te onderdrukken (net als alcohol). REM-slaap blijft gedurende het hele leven een belangrijk deel van de nachtrust (of -onrust) bepalen. In absolute zin wordt het minder, maar ook procentueel, al is dit in mindere mate.
Bron: Mendelson, 1977Zoeken: