Gezonde slaaphouding

Om bij slapen hoofd-, nek-, of rugpijn te voorkomen is kennis van een gezonde slaaphouding op buik, rug of zij handig..
Lees meer >
 
Waarom slapen we?

Waarom slapen we? Het is een vraag die menig wetenschapper bezighoudt en er is nog steeds geen duidelijk antwoord op gevonden.
Lees meer >
 

Goede nachtrust en gezondheid

Je hoort soms beweren dat slaap de beste medicijn is, en gezien het hierboven beschrevene is dat ook juist. Een goede nachtrust lijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de lichamelijke weerstand, en de kans om ziek te worden lijkt daardoor geringer. Het Amerikaanse Kanker-Instituut hield in 1959 en 1960 interviews met meer dan een miljoen volwassen Amerikanen en een van de vragen betrof de lengte van de slaap. Analyse van de gegevens door Dan Kripke en zijn medewerkers leverde een opvallend verband tussen de lengte van de slaap en de sterftecijfers. Mensen die tussen zeven en acht uur per nacht sliepen, hadden een lager sterftecijfer dan degenen die meer of minder lang sliepen. je kunt zo'n gegeven natuurlijk niet onmiddellijk generaliseren en zeggen dat lang of kort slapen ongezond is. Statistiek is nu eenmaal een heel moeilijk vakgebied en het is niet altijd mogelijk alle factoren in zo'n interview te betrekken. Maar wie vier uur of korter slaapt, heeft een sterftecijfer dat tweeŽneenhalf keer zo hoog is als iemand die tussen de zeven en acht uur slaapt en dat gold voor alle sterfteoorzaken.

Verder is bekend dat hormonale verhoudingen in het lichaam gedurende de slaap gunstig zijn voor wondgenezing. De eiwitaanmaak die mede onder invloed staat van hormonen - is maximaal tijdens de 23 slaap en minimaal gedurende de tijd dat we wakker zijn. Wie van een operatie of een ongeval moet genezen, doet er goed aan veel rust te houden en te pogen veel te slapen.

Verband tussen nachtrust en gezondheid

Nu is het ťťn ding om vast te stellen dat er een verband is tussen goede nachtrust en gezondheid, het is iets anders daar meteen conclusies aan te verbinden zoals bijvoorbeeld professor Theodor Stockmann aan het begin van de twintigste eeuw deed. Hij ontwikkelde de theorie van de 'natuurlijke slaap' en bracht het sprookje in de wereld dat de uurtjes voor twaalven dubbel tellen. Wie om 19.00 uur 's avonds naar bed ging, had er volgens hem om 24.00 uur al tien uur op zitten en kon er wel weer uit komen. Telkens zijn in zulke theorieŽn de moralistische levensvisies te herkennen die als gezondheidsideologieŽn verpakt worden. Elke denkstroming die gezondheid als hoogste goed propageert, gaat uit van een ideaalbeeld van de mens, met het risico dat degene die daarvan afwijkt, als negatief wordt beoordeeld.

In het begin van onze eeuw gold dit in Duitsland voor nachtbrakers en feestvierders. Gezond zijn betekende volgens Stockmann daarom vroeg naar bed gaan. Zijn volgelingen beweerden dat de ochtend de beste tijd voor werk was omdat mensen dan meer energie hebben en openstaan voor nieuwe indrukken. Dat is volkomen in tegenspraak met het huidige onderscheid dat deskundigen maken tussen avond- en ochtendtypen.

De onzin van die Duitse gezondheidscultus klinkt tegenwoordig echter nog steeds door in allerlei natuurgeneeskundige adviezen. Vroeg naar bed is heus niet goed voor de gezondheid. Voldoende slaap krijgen echter wel, en 'voldoende slaap' betekent voor ieder mens iets anders.

Nieuwsitems over slapen en gezondheid:Zoeken: