Slaaptekort gevolgen

Mensen slapen in het algemeen te weinig om gezond en normaal te kunnen functioneren..
Lees meer >
 
Slaapgedrag Amerikanen niet slapen

Amerikaanse volwassenen slapen minder dan eerst, waardoor de meesten zich overdag niet uitgerust voelen door te weinig slaap..
Lees meer >
 

Te veel slapen en gezondheid

Mogelijk gevolg van te veel slapen                                                                            
Onderzoekers van de National Institutes of Health in de Verenigde Staten ontdekten dat te veel slapen het risico op de ziekte van Parkinson kan verdubbelen. Verpleegkundigen die tien jaar geleden geen verschijnselen van de ziekte van Parkinson hadden werden gevolgd en gekeken werd welke van deze mensen nu de ziekte kreeg. De vrouwen die gemiddeld negen uur per nacht sliepen hadden 80% meer kans op de ziekte van Parkinson. Voor de vrouwen die gemiddeld acht uur sliepen was het 60% en voor degenen die gemiddeld zeven uur sliepen was het 10%. Verpleegsters die veel onregelmatige diensten gedurende de afgelopen vijftien jaar gehad hadden bleken minder kans op de ziekte van Parkinson te hebben dan de vrouwen die alleen maar overdag werkten. De onderzoekers begrijpen niet helemaal hoe het te verklaren is. Mogelijk komt het omdat er bij kort slapen en onregelmatige diensten minder van het slaaphormoon melatonine in het bloed zit en dat melatonine op een of andere manier iets met de ziekte van Parkinson te maken heeft.
 
Mogelijk gevolg van te weinig slapen                                                                                    
Het bereiken en behouden van een gezond gewicht is niet alleen een kwestie van de balans tussen calorie-inname en calorieverbruik. Ook de hoeveelheid slaap bepaalt of iemand risico loopt om aan te komen. Een onderzoeksteam uit Canada kwam tot de opvallende conclusie dat te weinig of te veel slaap een hogere kans op gewichtstoename met zich meebrengt (Chaput, J-P. Sleep, 1 april 2008; vol 31: pp 517-523). In het zes jaar durende onderzoek waren 276 volwassenen van 21 tot 64 jaar betrokken, van wie ruim de helft ten minste één ouder en één kind met overgewicht had. De duur van de slaap bepaalde men met behulp van een vragenlijst, waarna de deelnemers in drie slaapcategorieën werden ingedeeld. Kortslapers sliepen gemiddeld vijf tot zes uur per nacht, langslapers sliepen negen tot tien uur per nacht en de normale slapers zaten hier tussenin met zeven tot acht uur per nacht. Nadat de onderzoekers de gegevens corrigeerden voor geslacht, leeftijd en mate van overgewicht, bleek dat de kort- en langslapers meer kans hadden op dikker worden dan de mensen die zeven tot acht uur per nacht sliepen. Kortslapers kwamen na zes jaar bijna twee kilo meer aan en langslapers bijna 1,6 kilo meer dan de normale slapers Het is nog een kwestie van zoeken naar een antwoord waarom te weinig en te veel slaap kunnen leiden tot gewichtstoename. Men suggereert dat slaaptekort de productie van hormonen verstoort die van invloed zijn op de eetlust. Te weinig slaap gaat gepaard met een toegenomen gehalte ghreline – het ‘hongerhormoon’ – en een afgenomen gehalte leptine, dat het lichaam een verzadigd gevoel geeft.

Lees hier meer over de gevolgen van te weinig of juist teveel slaap:
Zoeken: