Ramelteon

Er is een nieuw slaapmiddel ontwikkeld, het heet ramelteon en wordt verkocht onder de naam Rozerem..
Lees meer >
 
Melatonine

Melatonine wordt gebruikt voor kortdurende behandeling van slapeloosheid. Lees of het slaapmiddel melatonine werkt of niet?
Lees meer >
 
Cyclopyrrolonen

De cyclopyrrolonen werden aanvankelijk als de opvolgers van de benzodiazepinen gepresenteerd, maar verschillen weinig. Lees meer over Zopiclon (Imovane), Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata)
Lees meer >
 
Z medicijnen

Ook in Nederland zijn de Z medicijnen mateloos populair bij artsen, Zopiclon (Imovane), Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata)..
Lees meer >
 
Brallobarbital hydroxyzine secobarbital

Brallobarbital hydroxyzine secobarbital is een combinatie slaapmiddel van drie stoffen..
Lees meer >
 

Chloralhydraat een oud slaapmiddel

Wat is het slaapmiddel chloralhydraat voor een soort medicijn? Chloralhydraat was 100 jaar geleden een van de eerste slaapmiddelen. Het kan als tablet, zetpil of klysma worden toegediend. Er is snel effect, maar de werkingsduur is niet zo lang. De volgende dag is er meestal niet zoveel nawerking. Na 2 weken heeft het innemen van dit middel geen enkel effect meer op de slaapmoeilijkheden. Er is een rode en een blauwe capsule met chloralhydraat. De rode is voor het inslapen en lost op in de maag. De blauwe capsule is maagsapresistent, gaat pas na 4 uur open in de dunne darm en is voor het doorslapen. Er is eigenlijk nooit behoorlijk onderzoek gedaan naar de waarde van chloralhydraat (Prescr Int 1998;7:88) en naast de bestaande en betere slaapmiddelen is er eigenlijk geen plaats meer voor. Wel wordt het nog wel eens gebruikt bij kinderen die een pijnlijk onderzoek moeten ondergaan. Als je toch al een slaapmiddel wilt gebruiken (wat beter niet gedaan kan worden) is het verstandig een beter slaapmiddel te kiezen.

Waar tegen wordt het slaapmiddel chloralhydraat gebruikt? Bij Kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen, die het normale functioneren verstoren of waaronder ernstig geleden wordt.

Wijze van gebruik: Het slaapmiddel chloralhydraat is er in een drank, klysma en zetpillen. Ze moeten worden toegediend een kwartier vr het slapen gaan. De drank verdund met water of melk innemen.

Bijzonderheden: Het slaapmiddel chloralhydraat is verkrijgbaar onder de soortnaam.

Bijwerkingen slaapmiddel chloralhydraat: Mensen met hartklachten mogen geen chloralhydraat innemen. Bij langdurig gebruik treedt er gewenning op. Het smaakt erg vies, je kunt er misselijk van worden en gaan braken. 

Let op: Het slaapmiddel chloralhydraat kan niet gebruikt worden bij lever- en nierfunctiestoornissen, bij hart- en vaataandoeningen, bij een maagzweer en bij een ontsteking van de slokdarm of van de maagwand. Voorzichtigheid is geboden bij acute porfyrie . Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Bij langdurig gebruik kunnen er nierbeschadigingen onstaan.

Zwangerschap en borstvoeding: Over het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Wel passeert chloralhydraat de placenta en gaat het over in de moedermelk. Er bestaat geen onderzoek dat aantoont dat dit medicijn schadelijk is voor het kind als u borstvoeding geeft. Als je helemaal zeker van je zaak wilt zijn gebruik dan dit medicijn niet als het niet echt noodzakelijk is. Als gebruik wel noodzakelijk is dan kun je volgens de Amerikaanse farmacoloog Thomas Hale (schrijver van Medications and Mothers' Milk) kun je borstvoeding geven, maar het is belangrijk dit goed met je arts te overleggen.

Rijvaardigheid bij het slaapmiddel chloralhydraat: Het middel kan het reactie en concentratievermogen verminderen, daar kunt u hinder van ondervinden bij het autorijden. Het is dus niet veilig om met dit middel auto te rijden. 

Verslaving: Het slaapmiddel chloralhydraat werkt al na enkele weken verslavend. Daarom mag u het middel maar 1 tot 2 weken gebruike. U kunt u niet zomaar stoppen met het middel omdat er dan ontwenningsverschijnselen optreden. U moet het gebruik dus afbouwen.

Zoeken: